Tilpassede bøker

Tilpassede bøker

I biblioteket finnes det hjelp for deg som har vanskelig for å lese trykte bøker.

Vi har bøker med storskrift, lettleste bøker, samt lydbøker. Vi hjelper deg dessuten med å skaffe deg app'en Bookbites for å kunne benytte deg av e-lydbøker og e-bøker.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. NLB er et statlig bibliotek under Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Du kan ta kontakt med dem selv, eller biblioteket kan hjelpe deg med å melde deg inn (såfremt NLBs vilkår for innmelding er oppfylt). Les mer her. 

Språkvelger